Termíny prodlužování testací 2023

Prodlužování:

Nové testace se nebudou provádět při prodlužování tj. od 6. 4. do 8. 5. 2023
Důvodem je časová náročnost administrativních úkonů s tím spojených.

Informace k prodlužování:

Do 1.9.2023 platí stejné legislativní podmínky, jako doposud tzn. Prodloužení je možné jen na 2 roky.

Klubová testace – platí pro „V“ i „bílé“ registrační značky
Prodloužení KLTK se musí řešit s časovým předstihem (nutno dopředu nafotit a zavést do IS – informačního systému FKHV)
foto tachometru,
Musíte zkontrolovat, zda jsou již v systému doplněny všechny fotografie – zejména motoru, předních sedadel, výrobní číslo (VIN), štítek, číslo motoru. V systému je potřeba též doplnit platné RZ, čísla zeleného TP a označení zda se jedná o člena či nečlena (kvůli poplatku) a kupní smlouvu nebo, čestné prohlášení – pokud tam už nejsou.
Velkou pozornost věnujte čitelnosti a správnému zapsání vin v protokolu a průkazu HV (počet čísel a písmen, tvar, pomlčky, čitelnost – zástřik barvou, přerážené písmena atd.

Majitelé HV:
První si domluví s klubem termín na focení
– přinést potvrzení od kontroly odbornou dílnou         – přinést potvrzení od zkoušky brzd,
– testační protokol (A3)                                                 – průkaz od klubové testace (pokud byl vydán),
– pokud nedokládali způsob nabytí, nachystat si „Čestné prohlášení“

Krajská testace – platí pro „V“ i „bílé“ registrační značky – u aut – doklad od brzd a prohlídky vozidla v odborném servisu
– u motocyklů (nebude vyžadován doklad od brzd ani od odborné dílny)        – průkazy HV
– peníze vybírá klub (400,- Kč/člen; 600,-Kč/nečlen).                      – bude hrazeno hromadně klubem převodem na účet.

Prodloužení Krajskou testační komisí – se uskuteční, pokud bude v systému vozidlo zavedeno, vloženy fotografie, majitel vozidla (mimo motocykly) předloží potvrzení o prohlídce odbornou dílnou a u kapalinových nebo vzduchových brzd protokol STK nebo graf od kontroly brzd.
Takže krajská zatím jen s potvrzením od odborné dílny + auta brzdy

Zpracováno 21. 2. 2023
Broňa Trusík – předseda KTK 14