Termíny prodlužování testací

Prodlužování:

termíny:

KTK 14  –  Retestace  –  termíny   2022

15. 4. 2022 (Pá)       Brno              – od 15.00 hod., Brno – místo bude upřesněno, p.Trusík, tel: 602 762 805

16. 4. 2022 (So)       Chropyně     – Veteran klub Kroměříž – od 9.00 hod., Veterán klinika v Chropyňské strojírně, Ing. Řezníček, tel.: 777 856 477

17. 4. 2022 (Ne)       Přerov           – od 10.00 hod., Přerov, Autoelektro Domes, p. Trusík, tel,: 602 762 805

17. 4. 2022 (Ne)       Slavičín         – Army park Slavičín – od 13.00 hod., p. Smažinka, tel.: 606 861 496

23. 4. 2022 (So)     Zlín                  – Zlínský VCC v AČR – Zlín od 8.00 hod, Hornomlýnská, Autoškola, p. Smažinka, tel.: 606 861 496

24. 4. 2022 (Ne)    Staré Město – Slovácký VCC UH – od 8.00 hod., Areál REC Grup (Kovostyl), Staré Město,  p. Trusík, tel,: 602 762 805

30. 4. 2022 (So)       Zlín                –  Zlínský VCC v AČR od 8.00 hod, Hornomlýnská, Autoškola, p. Smažinka, tel.: 606 861 496

30. 4. 2022 (So)       Vsetín            – Zlínský VCC v AČR – od 11.00 hod, Jiráskova 701 , Vsetín areál fi. OPEN-RECO, p. Smažinka, tel.: 606 861 496

30. 4. 2022 (So)       Rožnov          – Autoklub Rožnov v AČR – od 13.00 hod., klubovna Autoklubu R.p.R.,    p. Fojtášek, tel.: 724393847

30. 4. 2022 (So)       Rožnov          – VCC Beskydy v AČR od 15.00 hod. Místo upřesní p. Perďoch tel.:777335682

 1. 5. 2022 (Ne)        Zašová          – Valašský VCC Rožnov p.R. – od 10.00 hod, Areál Pivovaru, p. Hemzel, tel.: 7777109271

 1. 5. 2022 (Ne)        Zašová (Nový Jičín) – KHV Nový Jičín – od 11.00 hod., Areál Pivovaru – nebo od 15.00 hod. v Novém Jičíně – bude upřesněno – pan Tovaryš, tel.: 736411028

 1. 5. 2022 (Ne)        Rožnov          – Honest VCC Rožnov p.R. – od 12.00 hod., areál Tesla, firma Reton, Televizní 2613, p. Šimek, tel: 602 837 423

8. 5. 2022 (Ne)    Staré Město – Slovácký VCCUH – od 8.00 hod., Areál REC Grup (Kovostyl), Staré Město,  p. Trusík, tel,: 602762805

Pro ty, kteří termín prošvihnou, je poslední šance 29. 5. 2022 od 11.00 hod., Areál REC Grup (Kovostyl), Staré Město, p. Trusík, tel.:602762805 (po, schůzi Slováckého VCC)

Nové testace se nebudou provádět při prodlužování tj. od 15. 4. do 8. 5. 2022

Důvodem je časová náročnost administrativních úkonů s tím spojených.

Informace k prodlužování:

Klubová testace

Prodloužení KLTK se musí řešit s časovým předstihem (nutno dopředu nafotit a zavést do IS – informačního systému FKHV, teprve poté může být předáno KTK)

Kluboví komisaři:

Do IS – je nutné vložit aktuální fotografie: levý předoboční a pravý zadoboční pohled, (motocykly – pravý a levý bok),  foto tachometru,

Musíte zkontrolovat, zda jsou již v systému doplněny všechny fotografie – zejména motoru, předních sedadel, výrobní číslo (VIN), štítek, číslo motoru.

V systému je potřeba též doplnit platné RZ, čísla zeleného TP a označení zda se jedná o člena či nečlena (kvůli poplatku).

Je vhodné vkládat i foto nepovinných dokumentů o nabytí vozidla (TP, kupní smlouva, čestné prohlášení atd.) pokud tam nejsou

– peníze  (400,- Kč/člen nebo 600,-Kč/nečlen ) budou hrazeny hromadně klubem – převodem na účet KTK.

Majitelé HV:

První si domluví s klubem termín na focení

– přinést potvrzení od kontroly odbornou dílnou

– přinést potvrzení od zkoušky brzd,

– testační protokol (A3) a průkaz od klubové testace (pokud byl vydán),

– pokud nedokládali způsob nabytí, nachystat si „Čestné prohlášení“

KTK vybere doklady

– u aut od brzd a prohlídky vozidla v odborném servisu

– u motocyklů (nebude vyžadován doklad od brzd a doklad od odborné dílny)

– průkazy HV a ORHV

– peníze (400,- nebo 600,-Kč).  Bude hrazeno hromadně klubem převodem na účet.

Prodloužení Krajskou testační komisí – se uskuteční, pokud bude v systému vozidlo zavedeno, vloženy fotografie, majitel vozidla (mimo motocykly) předloží potvrzení o prohlídce odbornou dílnou a u kapalinových brzd protokol STK nebo graf od kontroly brzd.

Takže krajská zatím jen s potvrzením od odborné dílny + auta brzdy

Broňa